Täname kõiki meie koostööpartnereid (2019)

Täname kõiki meie koostööpartnereid (2019)

Soovime kõikidele meie koostööpartneritele ilusat vana aasta lõppu ja kasutame siinkohal ka võimalust, et teid tänada! Oleme ääretult tänulikud meile näidatud usalduse eest! Tänu teile avanes meil möödunud aastal võimalus teha koostööd mitte ainult Eesti, vaid ka maailma juhtivate advokaadibüroodega. Lahendasime edu...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges dets 2019
Soovid meiega liituda?

Soovid meiega liituda?

Soovid teada, kui kihvt oleks töötada Eesti kõige nooruslikuma kollektiiviga advokaadibüroos? Oled advokaat või advokaadieksamiks valmis? Kui nii, siis ootame Sind kohvile! :)

Lepmets & Nõges aug 2019
Sandra Sepp sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

Sandra Sepp sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

2018. a sügisesel eksamil osales kokku 103 inimest, sh testi osaga alustasid eksamit 84 inimest ja kaasuse osaga alustasid 19 inimest (kaasusega alustasid korduseksamile lubatud eksamineeritavad, kelle eelmise eksami test loeti sooritanuks).   Testi sooritas positiivsele tulemusele 51 inimest (s.o 61%), sh 15 vandead...

Lepmets & Nõges okt 2018
Ott Lepmets ja Kristjan Nõges said vandeadvokaadi kutsenimetuse!

Ott Lepmets ja Kristjan Nõges said vandeadvokaadi kutsenimetuse!

Eesti Advokatuuri juhatuse 20.02.2018 istungil anti meie büroo advokaatidele Ott Lepmets ja Kristjan Nõges vandeadvokaadi kutsenimetus!  Vandeadvokaadi kutsenimetuse võib anda Eesti Advokatuuri liikmele, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja tegutsenud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina. Ott Lepmets ja Kr...

Lepmets & Nõges veeb 2018
Tauri Tigasson sai advokaadi kutsenimetuse!

Tauri Tigasson sai advokaadi kutsenimetuse!

Eesti Advokatuuri juhatuse 20.02.2018 istungil anti Tauri Tigassonile vandeadvokaadi abi kutsenimetus!  Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri võib kuuluda iga isik, kes vastab seaduses esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami. 2018. a talvi...

Tauri Tigasson veeb 2018
Eesti Päevaleht avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamuse elektrišokirelva kasutamisest

Eesti Päevaleht avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamuse elektrišokirelva kasutamisest

Miks lubatakse taserit kasutada ainult politseil? Hiljutiste traagiliste sündmuste valguses on tekkinud arutelu selle üle, millised on politsei käsutuses olevad vahendid ründe tõrjumiseks. Asjatundjad nendivad, et Vabaduse väljakul aset leidnud olukorra lahendanuks väga efektiivselt ka elektrišokirelv. Kusjuures sea...

Kristjan Nõges nov 2017
Toetame noort olümpialootust kuulitõukes – Jander Heil

Toetame noort olümpialootust kuulitõukes – Jander Heil

Meil on suurim heameel teatada, et sõlmisime sponsorilepingu noore kuulitõukajaga Jander Heil. 19-aastane Jander purustas vaid üks päev enne lepingu allkirjastamist peaaegu 15 aastat püsinud Eesti juunioride siserekordi (18.97) ning viis selle lausa uude meetrisse (19.30). Sponsorilepingut kommenteerides ütles J...

Lepmets & Nõges dets 2016
Alustasime koostööd kodumaise mänguarendajaga Headshot Labs

Alustasime koostööd kodumaise mänguarendajaga Headshot Labs

Lepmets & Nõges alustas koostööd Tallinnas baseeruva arvutimängude arendajaga Headshot Labs. Poolte koostöö tulemusena kaasati kohalikult investorilt arvutimängu «Killtype: Synthetic» arendamiseks üks suurimaid valdkonnasiseseid investeeringuid Eestis. Projektist «Killtype: Synthetic» saab võistluslik meeskonnamäng, mi...

Lepmets & Nõges nov 2016
Toetasime Viljandimaa ja Pärnumaa meistrivõistlusi golfis

Toetasime Viljandimaa ja Pärnumaa meistrivõistlusi golfis

Kui seni on Valgeranna golfiväljakul igal sügisel omavahel mõõtu võtnud Viljandimaa golfimängijate ladvik, siis sel aastal tõsteti panuseid ning võrreldi ennast ka pärnakatega. Kahe maakonna võistluste ühendamisega sooviti golfisõpru omavahel rohkem tuttavaks teha ning pakkuda neile vaheldust. Võistlusel osales tervelt...

Lepmets & Nõges sept 2016
Advokaat Ott Lepmets kommenteeris Delfile eluruumi üürilepingust tõusetuvate remondifondide poleemikat

Advokaat Ott Lepmets kommenteeris Delfile eluruumi üürilepingust tõusetuvate remondifondide poleemikat

Meie büroo vandeadvokaat Ott Lepmets selgitas Delfile, kas üürniku ja üürileandja lepingusse kirjutatud kokkulepe remondifondi tasaarvelduse kohta kehtiks ka hiljem esile kerkida võivate vaidluste korral. Asi on nimelt selles, et eluruumi üürnikuga päris kõiges ikkagi kokku leppida ei saa. Võlaõigusseaduse järgi on...

Ott Lepmets sept 2016
Riigikohus rahuldas advokaat Kristjan Nõgese kaebuse ning mõistis Politseilt välja hüvitise kliendile tekitatud moraalse kahju eest

Riigikohus rahuldas advokaat Kristjan Nõgese kaebuse ning mõistis Politseilt välja hüvitise kliendile tekitatud moraalse kahju eest

Riigikohtu hiljutise otsusega sai õiglase lõpplahendi üks meie büroo kõige esimestest kaasustest, milles nõudsime Politseilt kliendi väärikuse alandamise ja kliendilt alusetult vabaduse võtmisega tekitatud mittevaralise kahju hüvitamist. Vaidlus sai alguse juba 2013. aastal, kui meie poole pöördus klient, kelle Poli...

Kristjan Nõges juuni 2016
Postimees avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamusloo migratsiooniprobleemist ja kriminaalmenetlusest

Postimees avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamusloo migratsiooniprobleemist ja kriminaalmenetlusest

Hiljuti avaldas juhtiv riigiprokurör Steven-Hristo Evestus ajakirjanduses enda seisukohad küsimuses, kuidas tuleks toimida Eestisse ebaseaduslikult saabunud välismaalastega. Vastus kaldus tõdemuseni, et lahenduseks on kriminaalmenetlus. Viimast saatnud põhjenduskäik rajanes postulaadil, mille kohaselt ei saa alati jääd...

Kristjan Nõges sept 2015
Õnnitleme Viljandimaa golfimängijate paremikku

Õnnitleme Viljandimaa golfimängijate paremikku

Juba kolmandat aastat kogunesid Viljandimaa golfimängijad Valgeranda, et selgitada välja maakonna parim golfar. Päiksesepaistelisel laupäeval oli stardirivistuses 27 mängijat ning maakonna meister selgus pärast 18 raja läbimist. Lisaks meistritiitlitele jagati ka eriauhindu. Pikima avalöögi sooritasid Miina Põhi ja...

Lepmets & Nõges sept 2015
Uus kontor, uued inimesed

Uus kontor, uued inimesed

Esiteks on meil suurim heameel teatada, et meie koosseis on jällegi täienenud! Nimelt liitus detsembrikuus meie meeskonnaga advokaat Sandra Sepp, kellel on nii laialdane töökogemus Eesti juhtivates advokaadibüroodes kui ka konkurentsitu akadeemiline taust. Sandra on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna magistriõpp...

Lepmets & Nõges dets 2014
Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul 2014

Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul 2014

Veel enne sügise saabumist peeti Valgeranna golfiväljakul järjekordsed Viljandimaa meistrivõistlused golfis. Võistlus kutsus kokku pea kõikide elukutsete esindajad, kuid kummalisel kombel ei silmatud kusagil aga advokaate. Kastanite tulest välja toomiseks andis oma panuse siiski Lepmets & Nõges, loosides kõikide «bi...

Lepmets & Nõges sept 2014
Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo liiklusrikkumiste hinnasildistamisest

Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo liiklusrikkumiste hinnasildistamisest

Käesoleva aasta aprillikuus jõudis avalikkuseni politseiametnikele välja töötatud juhend, milles sätestatakse täpselt, kui suuri trahve peavad politseinikud määrama ühe või teise liiklusrikkumise eest. Juhendi kehtestanud politsei- ja piirivalveameti hinnangul teenib juhend eelkõige õigusselguse eesmärki. Juhend on see...

Kristjan Nõges Mai 2014
Õigusbüroo juristid pakuvad tasuta õigusabi

Õigusbüroo juristid pakuvad tasuta õigusabi

Lepmets & Nõges üheks suureks eeliseks uute klientide jaoks on võimalus saada sealsetelt juristidelt kvaliteetset tasuta esmast õigusabi. Tasuta õigusabi ei ole Eesti õigusmaastikul küll uudne nähtus, kuid erasektoris on tegu siiski küllaltki ainulaadse ja kliendikeskse lähenemisega. Lepmets & Nõges ambitsioonikad j...

Liisi Pajula märts 2014
Eraparklate leppetrahvid ja isikuandmete töötlemine leppetrahvide sissenõudmisel

Eraparklate leppetrahvid ja isikuandmete töötlemine leppetrahvide sissenõudmisel

Lepmets & Nõges poole pöördus Postimees, kes soovis juristi hinnangut, kas tasulise parkimisteenuse osutaja võib edastada parkijate isikuandmeid kolmandatele isikutele. Nähtuvalt tekitab eaparklates nagu EuroPark ja CityPark parkimine jätkuvalt küsimusi. Postimehe küsimus oli tingitud murelikust lugejast, kes sai hilju...

Kristjan Nõges veeb 2014
Kohtuvälised üllatused õigusmaastikul

Kohtuvälised üllatused õigusmaastikul

Kui üllatused pärinevad kohtust, siis on midagi paraku ilmselt valesti, sest kohtumenetluse käigus lasub kohtul ulatuslik selgitamiskohustus, mille üheks peamiseks eesmärgiks ongi just üllatusliku kohtuotsuse välistamine. Klientidelt pärinevad üllatused on seevastu oluliselt ootuspärasemad. Siiski isegi ka mitte kõige...

Lepmets & Nõges dets 2013
Lepinguvälise kahju hüvitamine tulenevalt tootja vastutusest

Lepinguvälise kahju hüvitamine tulenevalt tootja vastutusest

Soovides vastust mureliku lugeja küsimusele pöördus Lepmets & Nõges juristide poole Tarbija24, et selgitaksime, kes hüvitab üüripinnal katki läinud üürileandja kodumasina tõttu tekkinud kahju. «Hiljuti läks Harjumaal ühes ridaelamuboksis nõudepesumasina elektrilühise tõttu põlema köök ning kogu elamu sai põlengu tõt...

Ott Lepmets okt 2013
Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul

Õnn soosib tugevaid nii kohtus kui ka golfiväljakul

Viimase suvekuu viimasel päeval peeti Valgeranna golfiväljakul Viljandimaa I meistrivõistlused golfis. Heitlus oli põnev ning lisaks õnnele soosis tugevaid muidugi ka Lepmets & Nõges. Kes teab, mis on «birdie», teab ühtlasi, et seda tuleb väärikalt tähistada. Seetõttu panime välja ka vastavasisulise ja väärika eriauhin...

Lepmets & Nõges sept 2013
Eraautonoomia põhimõte ja lepinguvabaduse printsiip

Eraautonoomia põhimõte ja lepinguvabaduse printsiip

Tarbija24 pöördus õigusbüroo Lepmets & Nõges juristide poole lugeja küsimusega, kas ürileandjal on õigus küsida üüriliselt nn maakleritasu, kuigi ta otsib ise maakleri teenust kasutamata uue üürniku.  «Leidsin endale ja tüdruksõbrale kena korteri Tallinnas ja tahtsime seda ära võtta, kui üürileandja ütles, et ta kü...

Ott Lepmets aug 2013
Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo puuküürnikest vabanemisest

Postimees avaldas Kristjan Nõgese arvamusloo puuküürnikest vabanemisest

Alates hetkest, mil telesaade «Pealtnägija» esimest korda tõstatas avalikkuse ees küsimuse nn puuküürnikest, on see teema muutunud väga aktuaalseks. Ikka ja jälle ilmub artikleid ja arvamuslugusid, milles sarnaste asjaolude valguses tõdetakse lõppkokkuvõttes samasugust probleemi ning mille kommentaarides sedastatakse s...

Kristjan Nõges aprill 2013
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 15:00