LENO x RUP

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges alustas koostööd finants- ja õigusajakirjaga RUP! Ajakiri RUP (Raamatupidamisuudised) on esimene Eestis ilmuv raamatupidajatele ja finantsistidele suunatud majandusväljaanne, mis ilmub juba alates aastast 1995. Ajakirjas avaldatavate praktiliste materjalide, soovituste ja juhendite koostajad on parimad audiitorid, juristid, maksukonsultandid ja riigiasutuste spetsialistid. Nüüdsest kuulub nende hulka ka Advokaadibüroo Lepmets & Nõges. Alljärgnevalt avaldame meie vastuse esimesele meile saadetud lugejaküsimusele. Loo teeb huvitavaks asjaolu, et olime kolmas advokaadibüroo, kes sellele küsimusele vastas. Meile saadeti küsimus seetõttu, et esimene ja teine vastus olid põhimõtteliselt vastupidised. Meie vastus on õige. 

Lugeja küsimus

Osaühing on asutatud sissemakset tegemata. Osanik on otsustanud 2022.aasta kasumist dividende jagada ning soovib tasaarvestada osaühingu sissemakse saamise nõude osaniku vastu osaniku nõudega osaühingu vastu. Tulumaksu plaanib ära maksta.


Küsimus: millised dokumendid tuleks vormistada ja kuidas äriregistris seda reaalselt teha on võimalik? Äriregistrist sain vastuse, et avalduse juures peaks olema dokument sissemakse kohta. Kuna midagi sisse ei maksa, siis kahjuks pole sinna midagi lisada?! Ja kui on vaja teha otsus (näiteks dividendide maksmise otsus), kas kui äriregister on seda aktsepteerinud, sellest piisab? 

Vastab vandeadvokaat Tauri Tigasson

Varasemalt kehtinud äriseadustiku § 140¹ lg 4 sätestas reegli, et kuni sissemakse täieliku tasumiseni kõigi osanike poolt, ei või osaühing teha osanikele ühtegi väljamakset, va töötasu ega muu sellekohane tasu. Seega varasemalt ei saanud osaniku nõuet osaühingu vastu, maksta välja dividende, tasaarvestada osaühingu nõudega osaniku vastu, tasuda sissemakse. Kõnealune säte tunnistati aga kehtetuks alates 1. veebruarust 2023. aastal ning loogikat muudeti äriregistri seadusega.

Äriregistri seaduse seletuskirjas märgitakse: „Siinse eelnõuga on küll ette nähtud, et enne nende muudatuste jõustumist sissemakseid tegemata asutatud osaühingutes tekib võimalus tasaarvestada osaühingu sissemakse saamise nõue osaniku vastu osaniku nõudega osaühingu vastu, kui osaühing on teeninud kasumit ja osanikud on otsustanud dividende maksta. Kuigi neid dividende ei maksta välja, toimub tasaarvestuse korral dividendimaksete maksustamine selliselt, nagu dividendid oleksid välja makstud. Seega tekib tulumaksu maksmise kohustus“. Järelikult peaks äriregister seda võimalust aktsepteerima.

Äriregistrile tuleb esitada osanike otsus jaotamata kasumise väljamaksmise kohta, tuues välja summa, mis tasaarvestatakse sissemakse tasumise kohustuse summaga ning vajadusel selgitada eelpool nimetatut, sh viidata õigusaktidele ning seletuskirjale. Kuivõrd igal kaasusel on üldjuhul omad eripärad, siis on mõistlik konsulteerida neutraalse õigusteadmisi omava isikuga

Originaalartikkel on kättesaadav siit