Meil on suurim heameel teatada, et esindame Eestit rahvusvahelises advokaadiühenduses ALFA International! 

ALFA International on esmaklassiline globaalne juriidiline võrgustik, mille liikmeskonnas on üle 140 isesseisva advokaadibüroo rohkem kui 50 riigis. Organisatsiooni liikmeks saamine toimub üksnes kutse alusel ja eeldab põhjaliku valikuprotsessi läbimist, tugevaid majandusnäitajaid, suurepärast tagasisidet klientidelt ning eeskujulikku sisendit erialaorganisatsioonidelt. ALFA Internationali liikmeteks valitakse üksnes esmaklassilist teenust pakkuvad advokaadibürood ja liikmelisus on eksklusiivne. Iga suurema linna, osariigi või riigi kohta esindab ALFA Internationali võrgustikus ainult üks advokaadibüroo. Advokaadibüroo Lepmets & Nõges esindab nüüdsest Eestit!

Miks just ALFA International advokaadibüroo jaoks?

ALFA International on oma konkurentide seas juhtiv riiklike seminaride, piirkondlike programmide ja teiste klientidele suunatud ürituste korraldamisel. Kõik need kohtumised võimaldavad ALFA Internationali advokaatidel ja klientidel luua tugevaid professionaalseid ja sotsiaalseid suhteid. ALFA Internationali advokaadid veedavad kvaliteetaega oma klientidega, õppides tundma nende ettevõtteid. ALFA Internationali advokaadid loovad tugevad sidemed kaaslaste võrgustiku advokaatidega kogu maailmas. Need suhted tekitavad unikaalse pühendumuse parimate õigusteenuste osutamisele. 

Meie büroo partner Ott Lepmets avaldas: "Otsustasime organisatsiooniga liituda ennekõike seetõttu, et saaksime enda klientidele pakkuda kvaliteetset teenust ka väljaspool Eestit. Tegemist on prominentse ühendusega, mis pakub suurepärast platvormi tutvuste ja teadmiste jagamiseks. Saame sellest tugevasti kasu ning Eestit puudutavates küsimustes saame ka teistele kasuks olla."

Vahetu juurdepääs laiaulatuslikule võrgustikule

Välisadvokaatide palkamine tundmatutes jurisdiktsioonides võib olla aeganõudev ja riskantne. Kuid ALFA International tagab klientidele kohese juurdepääsu terviklikule advokaadibüroode võrgustikule, mis hõlmab 95-st 100-st suuremast Ameerika Ühendriikide suurlinnast ning enam kui 50-st riigist üle maailma.

 

Silmapaistvad advokaadibürood

ALFA Internationali advokaadibürood on parimate seas, saades kohalikku, riiklikku ja rahvusvahelist tunnustust ja auhindu. Valikuprotsess on äärmiselt põhjalik ja kõigi liikmete võtmetulemusnäitajaid jälgitakse pidevalt ka pärast liikmeks võtmist. 

 

Kogenud ja eksperdina tuntud advokaadid

ALFA International loodi algselt kohtuadvokaatide võrgustikuna. Liikmeadvokaadibürood koosnevad advokaatidest, kes on esindanud sadu juhtumeid, sageli töötades osariikide või föderaalprokuröridena, ringkonnaprokuröridena, avalike kaitsjatena või haldusasutuste nõustajatena. Paljudadvokaatidest on valitud mainekatesse rahvuslikesse kohtuadvokaatide organisatsioonidesse.

 

Rohkem kui kohtuadvokaadid

Lisaks kohtutööle on enamikul ALFA Internationali liikmeadvokaadibüroodel laiapõhjaline üldine praktika. ALFA International värbab liikmeadvokaadibüroosid laiaulatusliku teemakohase ekspertiisiga. Paljud rahvusvahelised liikmed omavad ulatuslikke kaubandus-, korporatiiv-, reguleerivaid ja tehingupraktikaid, kuna paljudes maailma piirkondades on õiguslik kliima vähem kohtusse minev.

 

Kulutõhusad õigusteenused

ALFA Internationali liikmesettevõtted mõistavad täielikult, et tänased sisejuristid on suurema surve all, et piirata välise nõustamise tasusid, ning võrgustik püüab pakkuda klientidele kulutõhusaid õigusteenuseid. ALFA Internationali ettevõtteid juhitakse üldiselt konservatiivselt, hoidudes kallitest laienemistest ja spekulatiivsetest investeeringutest. See kulutasuv tegevusviis laieneb ka klientide tasualadele.

 

ALFA International liikmed tunnistavad, et kliendisuhted võtavad aega ja algavad sageli väikeste ülesannetega. Meie firmad on valmis "alustama väikeselt", investeerides aega ja ressursse, et saavutada klientide usaldus ja rahulolu.

 

Valides ühe ALFA Internationali võrgustiku advokaadibüroo, palkavad kliendid tegelikult paljusid teisi suurepäraseid advokaadibüroosid üle USA ja kogu maailma. ALFA Internationali advokaadibürood abistavad teineteist sageli, vahetades mitte-konfidentsiaalset õigusalast informatsiooni, konsulteerides kohtuvaidluste ja tehingute strateegiate osas, andes nõu kohtunike ja ekspertide kohta ning aidates teistel liikmefirmadel paremini teenida ALFA Internationali kliente. Igal aastal võimaldavad meie paljud seminarid ja muud kohtumised liikmefirmade teadmiste ja ressursside jagamist.

 

Suurepärased ja arvukad täiendõppevõimalused advokaadibüroodele

ALFA Internationali haridusprogrammid on meie organisatsiooni üks märgilisemaid omadusi. ALFA International korraldab iga-aastaselt mitmeid mitmepäevaseid seminare. Need seminare täiendatakse ühepäevaste piirkondlike sündmuste, kliendi kontoris esitatavate kohandatud programmide ja aktiivse veebiseminari ajakavaga. Lisaks osalevad ALFA Internationali kliendid sageli paneelides ja kõnelejatena seminaridel, konverentsidel ja konventsioonidel. ALFA Internationali praktikagrupid avaldavad ka erinevaid õigusalaseid viiteid, sealhulgas seminari kursuse raamatuid, õiguskompendiume, ülevaateid ja 50 osariigi uuringuid.

 

Nii paljude veenvate põhjuste tõttu on kerge mõista, miks ALFA Internationali kliendid tavaliselt kasutavad paljusid liikmeid ALFA Internationali võrgustikust.