Privaatsuspoliitika

Teie andmed on kaitstud

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges väärtustab ja peab oluliseks isikuandmete kaitset. Meie privaatsuspoliitika määrab kindlaks põhimõtted, millele tuginedes töötleme meie klientide ja veebilehe külastajate isikuandmeid. Meie privaatsuspoliitika lähtub Euroopa Parlamendi isikuandmete kaitse üldmäärusest ja Eesti Vabariigis kehtivast isikuandmete kaitse seadusest. Külastades meie veebilehte või jagades meiega oma isikuandmeid nõustute meie privaatsuspoliitika tingimustega. Teie isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Advokaadibüroo Lepmets & Nõges OÜ (10252100), asukohaga Meistri 12, 13517 Tallinn.

Teie isikuandmeid töödeldakse üksnes juhul, kui olete oma isikuandmed mingil viisil ise meile edastanud, olgu selleks meie veebilehel asuva kontaktvormi täitmine, meile e-kirja saatmine või meie veebilehel asuvasse e-õigusabisüsteemi sisenemine. Omaalgatuslikult või varjatult meie teie andmeid ei kogu. Igal individuaalsel juhul töödeldakse teie isikuandmeid üksnes teie poolt püstitatud ülesande lahendamisega seonduvate eesmärkide täitmiseks ulatuses, mis on minimaalselt vajalik töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Teie poolt meile edastatud isikuandmeid käsitleme konfidentsiaalse teabena ja hoiame turvaliselt kuni hetkeni, mil palute meil kõnealused andmed kustutada. Võttes arvesse teaduse ja tehnoloogia viimast arengut ja rakendamise kulusid ning arvestades isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke, rakendame turvalisuse taseme tagamiseks asjakohaseid tehnilisi meetmeid.

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges teeb koostööd kolmandate isikutega, kes pakuvad meile teenuseid. Kui isikuandmete jagamine on teie eesmärkide saavutamiseks vajalik, siis jagame teie andmeid oma koostööpartneritega tagades teie isikuandmete kaitse ja konfidentsiaalsuse. Seaduses sätestatud juhtudel oleme kohustatud jagama teie isikuandmeid ka selleks õigustatud asutustega.

Oma isikuandmetega seonduvalt on teil õigus:

  • saada meilt teavet teie andmete töötlemise ulatuse ja kasutamise kohta;
  • nõuda meilt isikuandmete parandamist ja kustutamist;
  • piirata isikuandmete töötlemist;
  • esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
  • võtta igal ajal sõltumata põhjusest tagasi nõusolek enda isikuandmete töötlemiseks;
  • esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele või pöörduda kohtusse.

Kui isikuandmed on teie nõudmisel kustutatud, siis säilitame ainult sellised koopiad informatsioonist, mis on vajalikud, et kaitsta meie või kolmandate isikute õigustatud huve ja lahendada õigusvaidlusi.

Oma isikuandmeid puudutavate päringute esitamiseks ja seeläbi oma õiguste teostamiseks tuleb teil esitada vastavasisuline teade e-maili aadressile office@leno.ee. Vastame teie päringule 30 päeva jooksul.

Käesolev privaatsuspoliitika kehtib alates 23. augustist 2019. a.

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Eesti kaubandustööstuskoja liige Gasellfirma ALFA International - The Global Legal Network
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 09:00 - 20:00