Väärib mainimist

Loe meie tegemistest

Tarkvara kui teenus (SaaS) lepingutest Helsinkis

Tarkvara kui teenus (SaaS) lepingutest Helsinkis

Maikuu viimasel nädalavahetusel kogunesid Helsinkis rahvusvahelise advokaadiühenduse ALFA International Euroopa liikmebüroode partnerid ja esindajad. Esmakordselt oli osalejate ridades ka Eesti, mille esindamise rolli kandsid Advokaadibüroo Lepmets & Nõges partnerid Ott Lepmets ja Kristjan Nõges. Muu hulgas osalesid va...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges Mai 2023
Muudatus pakendiseaduses toob paljudele väikestele ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi

Muudatus pakendiseaduses toob paljudele väikestele ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi

Muudatus pakendiseaduses toob paljudele väikestele ettevõtjatele kaasa uusi kohustusi     Advokaadibüroode praktikas tuleb regulaarselt ette juhtumeid, milles ettevõtjad jätavad  teadmatusest mõne seadusest tuleneva kohustuse täitmata. Paraku kipuvad ettevõtjad pöörduma advokaatide poole alles siis, kui proble...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges Mai 2023
Mida pead teadma OÜ asutamisel?

Mida pead teadma OÜ asutamisel?

Mida pead teadma OÜ asutamisel? Kui soovid alustada ettevõtlusega ning asutada selleks osaühingu (ehk OÜ), siis paratamatult tuleb teada erinevaid juriidilisi nüansse. Ainult nii saad teha teadlikud otsused ning tulevikus on ärimaailm äriõiguse mõttes sinu jaoks arusaadavam. Allpool selgitavad Advokaadibüroo Lepmets...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges Mai 2023
Pärimine: Kuidas tagada oma varade üleandmine pärast surma?

Pärimine: Kuidas tagada oma varade üleandmine pärast surma?

Pärimine: kuidas tagada oma varade üleandmine pärast surma? Igaüks meist peaks korralikult läbi mõtlema, mis saab tema varast pärast surma, varade pärimine, eriti kui vara on juba omajagu kogunenud, ja tegema sellele vastavalt korraldusi. Paraku võib surm tabada äkki ja ootamatult, mistõttu ei ole tegemist vaid...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges aprill 2023
Mida kujundab endast mittetulundusühingute seadus?

Mida kujundab endast mittetulundusühingute seadus?

  Advokaadibüroo selgitab: mida kujundab endast mittetulundusühingute seadus?  Mittetulundusühingute seadus on Eesti õigussüsteemis oluline seadus, mis reguleerib mittetulundusühingute loomist ja tegevust. See seadus kehtestab reeglid, mille järgi mittetulundusühingud peavad tegutsema ning mida nad saavad teh...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges aprill 2023
LENO x ALFA International

LENO x ALFA International

Meil on suurim heameel teatada, et esindame Eestit rahvusvahelises advokaadiühenduses ALFA International!  ALFA International on esmaklassiline globaalne juriidiline võrgustik, mille liikmeskonnas on üle 140 isesseisva advokaadibüroo rohkem kui 50 riigis. Organisatsiooni liikmeks saamine toimub üksnes kutse alusel j...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges märts 2023
Mida peab tegema käibemaksukohustuslane?

Mida peab tegema käibemaksukohustuslane?

Advokaadibüroo selgitab: mida peab tegema käibemaksukohustuslane?   Käibemaks on kaudne tarbimismaks, mis lisatakse kauba või teenuse hinnale ja mida peab maksma kauba või teenuse tarbija. Käibemaksuga arvestamine kaasneb paratamatult iga vähegi suurema ettevõtja tegevusega. Eesti käibemaksuregulatsiooni leiab ke...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges märts 2023
LENO x Alpid

LENO x Alpid

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaatidel on mitmeid ühiseid nimetajaid, ent kui esile peaks tõstma ühe, siis on selleks uute tippude poole pürgimine. Niisiis ei tasu imestada, kui kohtad Alpides kogu meie meeskonda!  Kui ka Sina pead lugu heast tehnikast ega pelga kiiremaid laskumisi, siis anna endast märku! Gara...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges märts 2023
Töötaja palkamine või teenuse ostmine – kumb valida?

Töötaja palkamine või teenuse ostmine – kumb valida?

Advokaat selgitab kumb valida - kas töötaja palkamine või teenuse ostmine? Kui oled ettevõtja, kellel käib töömaht üle pea, või kui sul on vaja abikätt erialal, milles sul pädevus puudub, tuleb paratamatult abi otsida kelleltki kolmandalt. Tihtilugu ei ole aga sugugi ilmselge, kas otsustada töötaja palkamise või tee...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges märts 2023
Millised on erinevad kahju liigid?

Millised on erinevad kahju liigid?

Advokaat selgitab: millised on erinevad kahju liigid? Kahju võivad tekitada erinevad sündmused: näiteks kui koostööpartner rikub lepingut, kui lohakas naaber ujutab su korteri üle või kui joobes külastaja tuleb sulle baaris kallale. Samuti võib selliste tegudega kaasnev kahju esineda mitmel eri kujul. Üldjoontes või...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges veeb 2023
Kuidas viiakse läbi kriminaalmenetlus?

Kuidas viiakse läbi kriminaalmenetlus?

Advokaat selgitab: kuidas viiakse läbi kriminaalmenetlus? Kuidas algab kriminaalmenetlus? Kriminaalmenetlus algab enamasti peale kuriteokaebuse laekumist prokuratuurile. Näiteks ettevõtte omanik teeb prokuratuurile kirjaliku pöördumise, et juhatuse liige omastab ettevõtte vara ehk nö varastab ettevõtte tagant. Me...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaan 2023
Vandeadvokaat Kristjan Nõges esindab Swedbanki Riigikohtus

Vandeadvokaat Kristjan Nõges esindab Swedbanki Riigikohtus

Lepmets & Nõges Advokaadibüroo advokaat Kristjan Nõges esindab Swedbanki Riigikohtus suulisel istungil Uus aasta on alanud hoogsalt! Riigikohus korraldab avalikud istungid kahes tsiviilasjas. Neist esimene põhineb Swedbanki kassatsioonkaebusel ja selles tuleb arutlusele krediidiasutuste õigus tarbijaga sõlmitud põhi...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaan 2023
Milliseid seaduseid peab ettevõtja tundma ja miks?

Milliseid seaduseid peab ettevõtja tundma ja miks?

Adokaat selgitab: milliseid seaduseid peab ettevõtja tundma ja miks? Ettevõtjana on vajalik tunda mitmeid seaduseid, mis reguleerivad Eestis tegutseva ettevõtja äritegevust ja aitavad ettevõtjal oma tegevust õiguspäraselt läbi viia ja seeläbi tegeleda õigusvaidluste ennetamise, mitte tagajärgede lahendamisega. Siin...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaan 2023
Käibemaksuseadus advokaadi pilgu läbi – mida pead teadma?

Käibemaksuseadus advokaadi pilgu läbi – mida pead teadma?

Käibemaksuseadus advokaadi pilgu läbi – mida pead teadma?  Lepmets & Nõges Advokaadibüroolt küsiti käibemaksuseaduse kohta ning advokaat on valmis seda lihtsustatult seletama. Käibemaksuseadus reguleerib lihtsustatult öeldes riikliku maksu, mida peavad kohustatud (juriidilised) isikud tasuma käibemaksu objektilt (ee...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges jaan 2023
Kahjunõude esitamine: mida peaksid teadma?

Kahjunõude esitamine: mida peaksid teadma?

Kahjunõude esitamine: mida peaksid teadma? Kahjunõude esitamine on teema, mille puhul tuleks esmalt teada kahju hüvitamise nõude õiguslikku alust. Võlaõigus eristab üldjoontes kahte: lepingulist ja lepinguvälist (ehk deliktilist) kahju. See ei ole üksnes teoreetiline eristus vaid mõjutab nõude esitamise tingimusi, m...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges dets 2022
Advokaat selgitab: oportuniteet

Advokaat selgitab: oportuniteet

Advokaat selgitab: oportuniteet Mis on oportuniteet? Oportuniteet võib osutuda heaks lahenduseks nii väiksemale väärteomenetlusele kui ka suuremale kriminaalmenetlusele. Advokaadi abiga on sageli võimalik lahendada asi oportuniteediga. Oportuniteet tähendab menetluse lõpetamist mõistlikkuse kaalutlustel süüdistat...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges nov 2022
Kohtusse hagi esitamine: miks kasutada advokaadi abi?

Kohtusse hagi esitamine: miks kasutada advokaadi abi?

Kohtusse hagi esitamine: miks kasutada advokaadi abi? Kas on võimalik kohtusse hagi esitamisel end ise ilma advokaadi abita esindada? Tsiviilkohtumenetluses ei ole kohustust kasutada advokaati, kui välja arvata Riigikohus. Seega kohtusse hagi esitamine on teema, kus võid end ise esindada ja kohtudokumente ka ise...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges nov 2022
Eesti Päevaleht avaldas Kristiina Pralla arvamuse laenuturu tegelikest kitsaskohtadest

Eesti Päevaleht avaldas Kristiina Pralla arvamuse laenuturu tegelikest kitsaskohtadest

Advokaat Kristiina Pralla: laenuturu põhimure on kohusetundetud võlgnikud ise, hoopis nende vabadust tuleks piirata Lepmets & Nõges Advokaadibüroo advokaat Kristiina Pralla avaldas Eesti Päevalehes arvamusloo laenuturu tegelikest kitsaskohtadest. Arvamuslugu saad lugeda ka siit.   Vaevalt keegi võlgnikest õige...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges okt 2022
GOLF x LENO

GOLF x LENO

Juba X korda selgusid Valgerannas White Beach Golfi väljakul Viljandimaa golfimeistrid. Õnnitleme parimaid - Anne Nõmmik naiste arvestuses ja Mart Maidessoo meeste arvestuses! Koos Viljandimaaga selgitati parimad veel nii Lääne- kui ka Pärnumaal ning mõõtu võeti ka maakondade üleselt. Kokku osales tšempionaadil laus...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges sept 2022
Miks hoiduda tankisti kasutamisest äriühingu likvideerimisel?

Miks hoiduda tankisti kasutamisest äriühingu likvideerimisel?

Miks hoiduda tankisti kasutamisest äriühingu likvideerimisel? „Ettevõtte likvideerimine koos müügiga on läbi aegade olnud kõige efektiivsem vahend kinnijooksnud firmaga ühele poole saamiseks.“ „Ostame Teie raskustesse sattunud firma ja võtame kõik likvideerimisega seotud asjaajamise enda kanda.“  „Saad oma tausta...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges aug 2022
Kristiina Pralla sai advokaadi kutsenimetuse!

Kristiina Pralla sai advokaadi kutsenimetuse!

Eesti Advokatuuri juhatuse 8.03.2022 istungil anti Kristiina Prallale vandeadvokaadi abi kutsenimetus!  Eestis võib advokaadi kutsenimetuse all õigusteenust osutada üksnes Eesti Advokatuuri liige. Advokatuuri võib kuuluda iga isik, kes vastab seaduses esitatud nõuetele ja on sooritanud advokaadieksami. 2022. a talvi...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges märts 2022
Talendid 500 — Kes on Rebecca!

Talendid 500 — Kes on Rebecca!

Meie kollektiiviga on liitunud järjekordne talent! Saagem tuttavaks — advokaat Charlotta Rebecca Zobel. Rebecca spetsialiseerub vaidluste lahendamisele ning ta on selles tõesti hea. Rebecca tegeles väitlemisega juba enne juuraõpinguid ja tema kliendid kinnitavad üksmeelselt, et tema sihikindlus ja väljendusoskus on...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges veeb 2022
Oleme GASELLID!

Oleme GASELLID!

Väga Vinge! Oleme jõudnud 1% ettevõtete hulka, kes kasvavad kõige kiiremini! #gasell2022 #lepmetsnoges Täname kõiki koostööpartnereid & meie supervinget, ambitsioonikat ja kokkuhoidvat kollektiivi! Kohtume tipus! 

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges nov 2021
Tauri Tigasson sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

Tauri Tigasson sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

2021. a II poolaasta eksamil osales kokku 57 eksamineeritavat, kellest 17 osales vandeadvokaadi ja 40 vandeadvokaadi abi eksamil. Eksami sooritas positiivselt ainult 16 eksamineeritavat ning vandeadvokaadi kutsenimetuse pälvis kõigest 8 eksamineeritavat. Nende kaheksa tubli hulgas oli ka Tauri Tigasson! Vägev!...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges sept 2021
2020 - aasta täis rekordeid!

2020 - aasta täis rekordeid!

2020, vau! Tormiline aasta, tormilised tulemused! Oleme jätkuvalt kõige nooruslikuma kollektiiviga advokaadibüroo Eestis, ja eks noored kasvavadki kiiresti. Siiski, sellist kasvu ei ootanud isegi meie! Lõppeva majandusaasta müügituluks kujunes pool miljonit eurot! Seda on peaaegu poole rohkem kui eelmisel majandusaa...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges dets 2020
Tere tulemast pardale, Kristiina Pralla!

Tere tulemast pardale, Kristiina Pralla!

Meil on suurim heameel teatada, et meie ridadesse on lisandunud järgmine üliandekas jurist! Saagem tuttavaks - Kristiina Pralla! Kristiina lemmikvaldkondadeks on rahvusvaheline õigus ja pankrotiõigus, ent teadmiste poolest on Kristiina tugev igas valdkonnas. Kristiina liigub Tartu Ülikooli õigusteaduskonnast magistr...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges aug 2020
Täname kõiki meie koostööpartnereid (2019)

Täname kõiki meie koostööpartnereid (2019)

Soovime kõikidele meie koostööpartneritele ilusat vana aasta lõppu ja kasutame siinkohal ka võimalust, et teid tänada! Oleme ääretult tänulikud meile näidatud usalduse eest! Tänu teile avanes meil möödunud aastal võimalus teha koostööd mitte ainult Eesti, vaid ka maailma juhtivate advokaadibüroodega. Lahendasime edu...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges dets 2019
Soovid meiega liituda?

Soovid meiega liituda?

Soovid teada, kui kihvt oleks töötada Eesti kõige nooruslikuma kollektiiviga advokaadibüroos? Oled advokaat või advokaadieksamiks valmis? Kui nii, siis ootame Sind kohvile! :)

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges aug 2019
Eesti Päevaleht avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamuse elektrišokirelva kasutamisest

Eesti Päevaleht avaldas advokaat Kristjan Nõgese arvamuse elektrišokirelva kasutamisest

Miks lubatakse taserit kasutada ainult politseil? Hiljutiste traagiliste sündmuste valguses on tekkinud arutelu selle üle, millised on politsei käsutuses olevad vahendid ründe tõrjumiseks. Asjatundjad nendivad, et Vabaduse väljakul aset leidnud olukorra lahendanuks väga efektiivselt ka elektrišokirelv. Kusjuures sea...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges nov 2018
Sandra Sepp sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

Sandra Sepp sai vandeadvokaadi kutsenimetuse!

2018. a sügisesel eksamil osales kokku 103 inimest, sh testi osaga alustasid eksamit 84 inimest ja kaasuse osaga alustasid 19 inimest (kaasusega alustasid korduseksamile lubatud eksamineeritavad, kelle eelmise eksami test loeti sooritanuks).   Testi sooritas positiivsele tulemusele 51 inimest (s.o 61%), sh 15 vandead...

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges okt 2018
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Eesti kaubandustööstuskoja liige Gasellfirma ALFA International - The Global Legal Network
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 09:00 - 20:00