Advokaat selgitab: osakapitali suurendamine osa müümiseks ilma notarita

Finants- ja õigusajakiri RUP avaldas meie büroo partneri ja vandeadvokaadi Kristjan Nõgese poolt esitatud vastuse lugeja küsimusele, mille sisuks oli osaühingu põhikirja muutmine selleks, et osaühingu osade võõrandamisel ei peaks järgima notariaalset vorminõuet. Nimelt sätestab äriseadustiku  § 149 lg 4 üldreegli, mille kohaselt peab osa võõrandamise käsutustehing olema notariaalselt tõestatud. Erandi sätestab aga äriseadustiku § 149 lg 6, mille kohaselt võib põhikirjaga loobuda osa võõrandamisel kehtivast notariaalsest vorminõudest, kui osaühingu osakapital on vähemalt 10 000 eurot ja täielikult sisse makstud ja põhikirja sellise kinnitamise või muutmise poolt on kõik osaühingu osanikud. 

Lugeja küsimus #1

Kui põhikirja teha muudatus, et osade müük on lubatud ilma notarita, kas sellisel juhul abielus olev isik saab tehingut teha ilma abikaasaga kooskõlastamata?

Vastab vandeadvokaat Kristjan Nõges 

Kui osaühingu osa kuulub abikaasade ühisvara hulka, siis tuleb osaga seotud õigusi teostada ikkagi ühiselt. Osa võõrandamise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest loobumine ei muuda ühise osa omanike vastastikuseid õigusi ega kohustusi. Teisest küljest, kui osa ühisest kuuluvusest ei ole osaühingule teatatud, siis tehniliselt saaks üks abikaasa enda õigusi kuritarvitades tehingu tõesti ilmselt ära teha.

Lugeja küsimus #2

Kui alustaks põhikirja muutmisest, kas poolt peab olema 100%?  Osakapital peab sellisel juhul olema ju 10 000 eurot? Kas osakapitali saab suurendada, kui osakapitali suurendamise poolt on 3 osanikku, kellele kuulub 80% osalusest ja vastu 1 osanik 20%-ga?

 

Vastab vandeadvokaat Kristjan Nõges

Esitatud kontekstis tuleb eristada osakapitali suurendamist ja osa võõrandamise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest loobumist. Osakapitali suurendamine vajab vähemalt 2/3 (koosolekul osalenud) osanike häältest. See tähendab, et kui põhikirjaga pole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet, siis saab näites toodud häälteenamusega osakapitali suurendamise otsuse vastu võtta. Samas põhikirja selline muutmine, millega loobutakse osa võõrandamise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest, vajab eranditult kõigi osanike poolthäält. Seega, kui osakapitali soovitakse suurendada just nimelt selleks, et seejärel loobuda osa võõrandamise käsutustehingu notariaalsest vorminõudest, siis ei tasu protsessiga edasi minna enne, kui osanikud on leidnud konsensuse. 

 

Originaalartikkel on kättesaadav siit