Mida pead teadma OÜ asutamisel?

Kui soovid alustada ettevõtlusega ning asutada selleks osaühingu (ehk OÜ), siis paratamatult tuleb teada erinevaid juriidilisi nüansse. Ainult nii saad teha teadlikud otsused ning tulevikus on ärimaailm äriõiguse mõttes sinu jaoks arusaadavam. Allpool selgitavad Advokaadibüroo Lepmets & Nõges advokaadid, kuidas OÜ’d asutada ning, mida tuleb asutamisel silmas pidada?

OÜ eelised

Esmalt on hea teada, et kuigi äriseadustik sätestab erinevaid ettevõtlusvorme, siis Eestis on kõige levinumaks vormiks just OÜ. Miks? OÜ-d on võrdlemisi lihtne ja kiire asutada, majandustegevuses osanikud üldjuhul ei vastuta OÜ kohustuste eest ning 2023. a veebruarist puudub minimaalse osakapitali nõue. Neist tänu viimasele saavad osanikud nüüdsest otsustada, mis on nende rahalised võimalused ning, kui suurt kapitali OÜ eluperioodi alguses vaja läheb. Varasemalt sätestas seadus kohustusliku osakapitali nõude, milleks oli 2500 eurot. Küll tuleb arvestada, et kui hiljem toimub OÜ osas pankrotimenetlus ning see lõpetatakse raugemise tõttu pankrotti välja kuulutamata, OÜ osakapital on alla 2500 euro ning ajutisel halduril ei õnnestu oma nõuet rahuldada muu vara arvelt, siis on ajutisel halduril õigus nõuda osaühingu osanikult tasu ja kulutuste hüvitamist ulatuses, mis jääb osaühingu osakapitali ja 2500 euro vahele.

OÜ asutamine

Enne OÜ asutamist tuleb mh otsustada, millisel tegevuseala alustab OÜ tegevust ning, mis saab OÜ ärinimeks. Tegevusala osas tuleb valida põhitegevusala, kasutades ametlikku Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatorit ehk EMTAK. Ärinime osas tuleb teada, et see kantakse äriregistrisse ning OÜ tegutseb selle alt. Ärinime sobivust tuleks esmalt kontrollida e-äriregistri nimepäringu kaudu. Kui sobiv tegevusala ning ärinimi on leitud, siis tuleb liikuda edasi OÜ asutamisdokumentide juurde. OÜ asutamiseks tuleb sõlmida asutamisleping ja kinnitada põhikiri. Asutamislepingu sõlmivad asutajad, abiks advokaadibüroo. Kui asutajaks on ainult üks isik, teeb ta asutamisotsuse. Kui OÜ asutada kiirmenetluses, siis on võimalik kasutada tüüpdokumente, mis on leitavad e-äriregistrist ning mida ka advokaadid kasutavad. Edasi tuleb otsustada, kes saavad OÜ juhatuse liikmeks. OÜ äriregistrisse kandmise avaldusele tuleb lisada kõigi juhatuse liikmete notariaalselt kinnitatud nõusolekud juhatuse liikmeks olemise kohta, kui see ei sisaldu kandeavalduses, õigusabi saamiseks pöördu advokaadibüroo poole.

Osa eest tasumine

Osa eest tuleb asutamisel tasuda rahalise või mitterahalise sissemaksega täielikult enne OÜ äriregistrisse kandmist. Üldjuhul ei tule rahalise sissemakse tegemist äriregistrile tõendada, va kui sissemakse suurus on üle 50 000 euro. Kui osapaitali sissemakse on alla 50 000 euro, piisab juhatuse kinnitusest, et sissemakse on OÜ-le tasutud. Mitterahalise sissemakse korral tuleb esitada sissemakse osaühingule üleandmise leping ja selle väärtust tõendavad dokumendid.

Kuidas OÜ-d registreerida?

OÜ registreerimiseks on kaks võimalust, kas teha seda notaris või elektrooniliselt e-äriregistris. Kui OÜ registreerida notaris, siis notar valmistab ette OÜ asutamise avalduse, asutamislepingu ja põhikirja. Notaris OÜ registreerimisel tuleb tasuda riigilõivu 200 eurot ning notarile tasu. Notari tasu täpne suurus sõltub OÜ osakapitali suurusest ja asutajate arvust. Notari tasudele lisandub käibemaks. Kui soovid OÜ-d registreerida elektrooniliselt e-äriregistris, siis tuleb arvestada, et selleks peavad kõik asutamisega seotud isikud saama esmakandeavalduse ja asutamisdokumendid digitaalallkirjastada NING OÜ tuleb asutada rahalise sissemaksega. Kui see on väiksem kui 50 000 eurot, siis piisab juhatuse kinnitusest sissemakse tasumise kohta. Kui see on aga suurem kui 50 000 eurot, siis tuleb sissemakse teha avalduse koostamise käigus elektrooniliselt e-äriregistri portaalis, õigusabi saamiseks pöördu advokaadibüroo poole.

Kui kiiresti saab OÜ registreeritud ning, mida tuleb teha pärast registreerimist?

Registripidaja vaatab kandeavalduse läbi 5 tööpäeva jooksul arvates avalduse saabumisest ja kiirmenetluse valimise korral hiljemalt järgmisel tööpäeval arvates avalduse saabumisest. Seega, kui kandeavalduses puuduseid ei esine, siis saab OÜ registreeritud kuni 5 tööpäevaga. Kui OÜ on asutatud, siis tuleb arvestada, et kui palgata töötajaid, siis tuleb töötajad registreerida asumise päeval maksu- ja tolliametis töötamise registris õigusabi saamiseks pöördu advokaadibüroo poole. Kui OÜ planeeritav aastakäive ületab 40 000 eurot, tuleb end registreerida käibemaksukohustuslasena maksu- ja tolliametis. Seejuures saab e-äriregistris OÜ asutamise käigus registreerida loodava OÜ kohe ka käibemaksukohustuslaseks ning samas registreerida töötajad.

 

Kui sul on konkreetseid küsimusi OÜ asutamise või selle asutamisdokumentide reguleerimise osas ning soovid õigusabi, siis võta ühendust Lepmets & Nõges advokaadibüroo advokaatidega ning leiame olukorrale parima lahenduse!