CoinLoan pankrotimenetluses möödus nõuetest teatamise tähtaeg, välistamisnõudeid saab veel esitada

CoinLoan OÜ oli Eestis registreeritud krüptovaluutaplatvorm, mis pakkus mitmeid krüptorahaga seotud teenuseid ja tooteid. Mõned näited oleksid hallatavad rahakotid, fikseeritud ja muutuva intressiga kontod, FIAT-valuutade ehk usaldusraha ja stabiilsusraha (stablecoin) laenud krüptovaluuta tagatisel ning krüptovaluuta vahetus. 14. juunil 2023. a kuulutati Harju Maakohtus välja CoinLoan OÜ pankrot. Esimene võlausaldajate üldkoosolek toimus 19. juulil 2023. a.  Järgmine ja tõenäoliselt kõige olulisem verstapost CoinLoan OÜ pankrotimenetluses - võlausaldajate nõuete esitamise tähtaeg - möödus nüüd 14. augustil, st kaks kuud pärast pankroti väljakuulutamist. Mis täpselt tulevikus ees ootab, seda veel ei tea. Läheb veel vähemalt üks kuu, kui CoinLoan OÜ pankrotimenetlus jõuab järgmise olulise etapini, milleks on nõuete kaitsmine. 

Nõuete kaitsmine (järgmine oluline CoinLoan OÜ pankrotimenetluse etapp)

Kõik võlausaldajate poolt esitatud nõuded läbivad nõuete kaitsmise vastavalt pankrotiseaduses sätestatud korrale. Kokkuvõttes peab pankrotihaldur läbi vaatama kõik esitatud nõuded ja koostama esialgse võlausaldajate nimekirja. Kui nimekiri on valmis, avaldab pankrotihaldur teatise ja määrab tähtaja, mille jooksul võlausaldajad peavad nimekirja läbi vaatama ja esitama vastuväiteid teiste võlausaldajate nõuete kohta. Pankrotihaldur koostab lõpliku nimekirja ning esitab selle seejärel kohtule kinnitamiseks. Juhul kui kohus kinnitab nimekirja, määratakse kõigile võlausaldajatele aktsepteeritud nõude suurus, jaotussuhe (lihtsamalt öeldes protsent, mida võlausaldajal on õigus nõuda pankrotivarast) ja järjestus (st nõude prioriteetsus). Tavaliselt on nõuete kaitsmine üsna lihtne protsess. Samas CoinLoan OÜ nõuete kaitsmine võib aga kujuneda väga pikaks protsessiks, millega kaasnevad arvukad vaidlused erinevate endiste CoinLoan OÜ klientide võimalike vastandlike huvide tõttu. CoinLoan OÜ valduses olevate varade jaotamine on juba praegu tekitanud tuliseid arutelusid CoinLoan OÜ erinevate klientide vahel (nt rahakott vs. tagatis vs. intressikontod).

CoinLoan OÜ pankrotivara väärtus

(Vähemalt osad) CoinLoan OÜ võlausaldajad peavad kandma kahju, kuna pankrotivara paraku lihtsalt ei jätku selleks, et kõiki nõudeid rahuldada. Pankrotiseaduse § 35 lg 1 p 1 kohaselt muutus CoinLoan OÜ vara pankroti väljakuulutamisega pankrotivaraks. Vastavalt CoinLoan OÜ pankrotihalduri poolt esimese võlausaldajate üldkoosoleku ajal esitatud andmete kohaselt on CoinLoan OÜ-l jooksvaid kohustusi hinnanguliselt ulatuses 204 miljonit eurot ning vara ulatuses 108 miljonit eurot. CoinLoan OÜ-l on välispangakontodel ligikaudu 100 tuhat eurot FIAT valuutas. Ülejäänud CoinLoan OÜ vara on krüptovaluuta kujul. CoinLoan OÜ pankrotihaldur pole veel avaldanud üksikasjalikku nimekirja CoinLoan OÜ krüptovaluuta portfellist. Väidetavalt devalveeriks antud samm Coinloan OÜ pankrotivara ja kahjustaks sellega võlausaldajate huve. Eeldatavasti tähendab see seda, et vähemalt osa CoinLoan OÜ varadest on küsitava väärtusega CoinLoan Tokeni kujul. Sellest võib järeldada, et CoinLoan OÜ pankrotivara tegelik väärtus on suure tõenäosusega väiksem kui 108 miljonit eurot.

Välistamisnõue vs. võlausaldaja nõue

Suur osa võlausaldajaid soovib tagasi saada CoinLoan OÜ-s hoitud krüptovaluutat (erinevalt krüptovaluuta väärtusest euro suhtes). Seevastu kõik võlausaldajate nõuded tuleb esitada “eurodes” ning nende esitamise tähtaeg möödus 14. augustil 2023. a. Nõuete hilisem esitamine tähendab praktiliselt automaatselt madalamat järjekohta (tagatud nõuded ja õigeaegselt esitatud tagatiseta nõuded on eelisjärjekorras). Välistamisnõue on ainus viis varade tagasinõudmiseks krüptovaluutana. Välistamisnõuete esitamiseks ei ole seaduses sätestatud kindlat tähtaega (tuleb esitada mõistliku aja jooksul). Lihtsamalt öeldes on välistamisnõue kolmanda isiku (mitte CoinLoan OÜ võlausaldaja) eseme väljanõudmine pankrotivarast ja nimetatud eseme sellisel kujul tagastamine selle õigusjärgsele omanikule. Näiteks võib väita, et CoinLoan OÜ platvormil tagatisena hoitav krüptovaluuta on kolmandale isikule kuuluv ese, mis tuleks CoinLoan OÜ pankrotivarast välja arvata (vaatamata CoinLoan OÜ faktilisele valdusele). Tagatipuks võib ka väita, et tagatisnõuded on lihtsalt (osaliselt) tagatud võlausaldaja nõuded, mida saab sisse nõuda ainult “eurodes” ja mis peavad läbima nõuete kaitsmise kõigi teiste CoinLoan OÜ vastu suunatud nõuete hulgas. Eeldatavasti esitasid suurem osa endised CoinLoan OÜ kasutajad oma nõude nii võlausaldajana kui ka välistamisnõude kolmanda isikuna, et katta kõik võimalused. Täpset tulemust saab veel näha.

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges on Tallinnas asuv esmaklassiline advokaadibüroo. Meie advokaadid esindavad CoinLoan OÜ võlausaldajaid kõnealuses pankrotimenetlustes. Võtke julgelt ühendust meie advokaadibürooga, kui Teil on küsimusi seoses CoinLoan OÜ pankrotimenetlustega ja/või kui kaalute välistamisnõude esitamist. Meie advokaadid on meeleldi valmis Teid abistama.