Eesti Advokatuuri juhatuse 20.02.2018 istungil anti meie büroo advokaatidele Ott Lepmets ja Kristjan Nõges vandeadvokaadi kutsenimetus! 

Vandeadvokaadi kutsenimetuse võib anda Eesti Advokatuuri liikmele, kes on sooritanud vandeadvokaadieksami ja tegutsenud vähemalt kolm aastat vandeadvokaadi abina. Ott Lepmets ja Kristjan Nõges tegutsesid vandeadvokaadi abidena alates 2. septembrist 2014. a ning läbisid nüüdse vandeadvokaadieksami esimesel katsel. 2018. a talvisel eksamil osales kokku 86 eksamineeritavat, sh 45 vandeadvokaadi eksami sooritajat ning 41 vandeadvokaadi abi eksami sooritajat. Kokkuvõttes sooritas eksami positiivsele tulemusele 30 eksamineeritavat (35%), sh 24 vandeadvokaadi eksami sooritajat ning 6 vandeadvokaadi abi eksami sooritajat.