2021. a II poolaasta eksamil osales kokku 57 eksamineeritavat, kellest 17 osales vandeadvokaadi ja 40 vandeadvokaadi abi eksamil. Eksami sooritas positiivselt ainult 16 eksamineeritavat ning vandeadvokaadi kutsenimetuse pälvis kõigest 8 eksamineeritavat. Nende kaheksa tubli hulgas oli ka Tauri Tigasson! Vägev!