Lepmets & Nõges üheks suureks eeliseks uute klientide jaoks on võimalus saada sealsetelt juristidelt kvaliteetset tasuta esmast õigusabi. Tasuta õigusabi ei ole Eesti õigusmaastikul küll uudne nähtus, kuid erasektoris on tegu siiski küllaltki ainulaadse ja kliendikeskse lähenemisega.

Lepmets & Nõges ambitsioonikad juristid pakuvad esmase õigusabi raames abivajajatele võimalust lasta juristidel tasuta tutvuda nende probleemi juriidiliste aspektidega. Selle käigus viivad juristid ennast kurssi just konkreetses küsimuses oluliste asjaoludega ning selle lahendamiseks vajalike dokumentidega. Siinkohal on aga oluline, et abivajajad oskaksid oma küsimuse võimalikult täpselt ja lühidalt formuleerida. Praktikas on tulnud ette olukordi, kus abivajajad eeldavad, et juristid töötavad tasuta õigusabi raames läbi sadu lehekülgi materjali, kuid sellist teenust õigusbüroo tasuta ei paku. Tasuta õigusabi raames saavad kliendid juristidelt ennekõike alternatiivseid nõuandeid probleemi edaspidiseks käsitlemiseks. Konkreetsete nõuannete rakendamiseks ja menetlusdokumentide koostamiseks tuleb aga õigusabi pakkujatega juba kliendileping sõlmida.

Erasektoris on  Lepmets & Nõges poolt pakutav tasuta esmane õigusabi küllaltki ainulaadne. Selle eesmärgiks on ennekõike anda kliendile ülevaade tema probleemi sügavusest ja võimalikest alternatiivsetest lahendustest koos probleemi lahendamiseks vajamineva orienteeruva kuluartikliga. See kaitseb kliente suurte kulutuste eest lootusetute probleemide puhul ning aitab hinnata meie poolt pakutava töö sisu ja sellele kuluvat ressurssi. Teisisõnu võiks pakutavat tasuta õigusabi vaadelda kui põhjalikku hinnapakkumist juriidiliste probleemide lahendamiseks, millele võiks mõelda ka enne juhtivate advokaadibüroode poole pöördumist.

Lepmets & Nõges poolt pakutava puhul ei ole tegemist kaugeltki ainsa võimalusega ilma rahata juriidilist nõustamist saada. Enamikul juhtudel finantseerib abivajajatele tasuta õigusabi võimaldamist riik või osutavad lihtsamat õigusabi vähekindlustatud abivajajaile mitmed mittetulundusühingud. Tasuta õigusabi asja sisuliseks lahendamiseks pakuvad ennekõike Tartu Ülikooli õigusteaduskonna juures tegutsev üliõpilaste õigusbüroo, Õigusteenuste Büroo ning ka Juristide Liit. Puuetega inimestele pakuvad tasuta nõustamist lisaks ka Eesti Kurtide Liit ning Eesti Kutsehaigete Liit.

Õigusabi ei pea alati olema kulukas. Tegutse targalt!

 

Autorist: Liisi Pajula on Tartu Ülikooli Õigusteaduskonna magistriõppe II kursuse tudeng, kes sooritas meie juures oma menetluspraktika