Miks hoiduda tankisti kasutamisest äriühingu likvideerimisel?

„Ettevõtte likvideerimine koos müügiga on läbi aegade olnud kõige efektiivsem vahend kinnijooksnud firmaga ühele poole saamiseks.“
„Ostame Teie raskustesse sattunud firma ja võtame kõik likvideerimisega seotud asjaajamise enda kanda.“ 
„Saad oma tausta puhtaks, kui müüd probleemse firma meile!“

Ilmselt on iga ettevõtlusega tegelev inimene teadlik võimalusest kasutada viimase õlekõrrena nö tankisti, kui äris asjad hapuks lähevad. Tankistide „turul“ valikut leidub - mitmete nö elukutseliste tankistide teenuste kodulehed on Google otsingust leitavad vähese vaevaga. Tankistid reklaamivad enda teenuseid kui lihtsat viisi vabaneda äriühingust koos kõigi selle probleemidega (vt stiilinäiteid üleval). Ainult üks väike ja lihtne tehing internetis ning äriühing kaob justkui võluväel nagu seda poleks kunagi olemas olnudki. Kõlab uskumatult? Meie advokaadibüroole ka. 

 

Tegelikkuses ei ole väljapääsmatusse olukorda sattunud äriühingust vabanemine pooltki nii lihtne kui äriühingu tankistile „likvideerimiseks“ üle andmine. Tankist ei ole päriselt maagiline pääsetee vaid pigem toob endisest juhatuse liikmest tankisti teenuste kasutajale kaasa uusi ja suuremaid probleeme. Esmajoones, võib tankisti kasutamine minna endisele juhatuse liikmele maksma mitmekümneid tuhandeid eurosid. Seda sellepärast, et tankist ei vabasta vastutusest juhatuse liikme kohustuse rikkumise eest.

 

Kes on tankist?

 

Tankist on isik, kes võtab täielikult üle probleemse äriühingu. See tähendab, et äriühingu ainuosalus läheb tankistile ning et tankistist saab äriühingu ainus juhatuse liige. Idee seisneb seose kaotamises endise juhatuse liikme ja äriühingu vahel. Endine juhatuse liige justkui vabaneb äriühingu probleemidest, sest tal ei ole enam äriühinguga seost. Tema asemel, peaks tankistist juhatuse liige edaspidi vastutama kogu äriühingu tegevuse ja kohustuste eest.

 

Tankistist teenusepakkujad nimetavad äriühingu ainukontrolli ülevõtmist „Panama paketiks“ või „firma likvideerimiseks koos müügiga“ või „probleemse firma likvideerimiseks“. Tegelikult mingit likvideerimist ei toimu, mistõttu jäävad alles ka kõik äriühingu probleemid (nt raamatupidamise puudumine) ja/või võlgnevused. Ainus väliselt tajutav muutus on juhatuse liikme nime vahetumine äriregistris. Aga sellest üksi ei piisa. Endise juhatuse liikme vastu saab endiselt esitada kahju hüvitamise nõude.

 

Juhatuse liikme vastutus

 

Äriühingute igapäevase majandustegevuse eest hoolitsevad juhatuse liikmed, kes peavad tegutsema korraliku ettevõtja hoolsusega. Lihtsustatult öeldes, juhatuse liikmed peavad tegutsema äriühingu huvides, täitma seaduses ettenähtud kohustusi (nt raamatupidamise korraldamine) ja hoiduma äriühingu kahjustamisest. Kui juhatuse liige eelnevat ei tee, saab äriühing tema vastu esitada kahju hüvitamise nõude. Üldreeglina on sellise nõude aegumistähtaeg 5 aastat. Riigikohtu praktika kohaselt saab teatud olukordades esitada juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõuet kuni 10 aastat.

 

Juhatuse liikme vastutus on seotud juhatuse liikmeks olemise perioodiga. See tähendab, et kahju hüvitamise nõue esitatakse selle isiku vastu, kes oli juhatuse liige kahju tekkimise ajal. Võtame näiteks olukorra, milles äriühingule tekitati kahju äriühingu kontolt suures summas alusetult sularaha välja võtmisega. Sel juhul suunatakse kahju hüvitamise nõue just juhatuse liikme vastu, kes sularaha välja võttis (või oli sularaha välja võtmise ajal juhatuse liige). Tankisti kasutamine ei aita kuidagi eelnimetatud kahju hüvitamise nõuet vältida. Juriidiliselt ei ole mingit tähtsust sellel, kes on nõude esitamise ajal juhatuse liige. Idee seisneb selles, et kahju tekitamise eest vastutab just kahju tekitaja. Seega, tankist ei aita tegelikult raskustes äriühingu probleemidest vabaneda, sest juhatuse liige jääb ka peale tankistile võõrandamist vastutavaks.

 

Eesti kohtute praktikas on juhatuse liikmelt kahju hüvitise välja mõistmine tavapärane. Märkimist väärib ka see, et kohtumenetlus võtab aega ning võib venida aastate pikkuseks. Seepärast võib peale tankistile müümist tekkida tunne, et tankist lahendaski olukorra ära. Tegelikkuses töötab kohus probleemide tagantjärele lahendamisega, mistõttu saabuvad õiguslikud tagajärjed viivitusega. Sealjuures ei ole võimalik ette ennustada, kui pikk eelnimetatud viivitus olla võib. Toome paar näidet, et anda aimu, kui kaua võib võtta juhatuse liikme kahju hüvitamise nõude lahendamine kohtupraktikas:

 

  1. X oli äriühing Y ainus juhatuse liige kuus aastat, ajaperioodil 2007-2013. aastatel. Y esitas X vastu kahju hüvitamise nõude 2015. aasta alguses. Kohus mõistis 2019. aasta alguses X-lt Y kasuks välja 35 100 eurot, viivise ja Y menetluskulud summas 6016,8 eurot;
     
  2. X oli äriühing Y ainus juhatuse liige kuni 2019. aasta novembrini. Kohus mõistis 2020. aasta novembris X-lt ja Y-lt solidaarselt äriühingu Z kasuks välja 12 689,21 eurot, viivise menetluskulud summas 3197 eurot.

Kahju hüvitamise nõuded juhatuse liikmete vastu jõuavad kohtusse mitmel moel. Tankisti kasutamise stsenaariumites on endise juhatuse liikme jaoks kõige kurnavam sattuda elukutseliste juhatuse liikmetelt kahju hüvitamist nõudvate isikute otsa. Tegemist on ettevõtjatega, kelle äritegevuseks on end ühingutesse nö sisse osta, eesmärgiga esitada endiste juhatuse liikme vastu kahju hüvitamise nõudeid. Praktikas käib see nii, et tankist kas müüb enda osaluse edasi või müüakse tankisti osalus sundtäitmise käigus kohtutäituri poolt. Mõlemal juhul on tulemus sama – osaluse omandanud ettevõtja üritab enda investeeringust kasu lõigata. Reaalsus on aga see, et tankistid hoiavad varatuid äriühinguid. Seega on tulu teenimine võimalik üksnes läbi endiselt juhatuselt kahju hüvitise nõudmise.

 

Millal on vaja advokaati?

 

Loo moraal seisneb selles, et advokaat on mõistlik palgata enne tankisti. Reaalsuses on tankisti kasutamine ainult probleemi edasi lükkamine, kuid mitte selle lahendamine. Sageli toob tankistiga tehingu sõlmimine kaasa lumepalliefekti, mis teeb probleemi lõppkokkuvõtteks suuremaks. Paratamatult, muutub advokaadi töö lumepalli suuremaks veeremisega ainult raskemaks. Seega tekitab tankisti kasutamine ainult probleeme juurde, mistõttu on mõistlik jätta tankist üldse palkamata.

 

Juhul, kui soovite nõu antud küsimuse lahendamiseks, pöörduge julgesti Lepmets & Nõges Advokaadibüroo advokaatide poole. Ühendust saate võtta e-maili aadressil office@leno.ee või läbi kodulehel oleva kontaktvormi. Vastame Teie pöördumisele esimesel võimalusel.