Tegevusvaldkonnad

Perekonnaasjad

Perekond on inimeste suurim vara. Perekondlike suhete pinnalt tekkinud vaidlused on sedavõrd keerulisemad ega piirdu tihtipeale vaid ühe probleemkohaga. Kui abikaasad on otsustanud enda abielu lahutada, tuleb jagada ka abielu jooksul soetatud asjad ning otsustada, kelle elukohta saavad lapsed edaspidi koduks kutsuda.

Isiklike suhetega kaasnevate emotsioonide tõttu ei pruugi see, mida isik soovib, olla alati vastavuses sellega, mida ta vajab. Tehtud valikutel ja otsustel on pikaajalised tagajärjed, mistõttu ei tohiks tegutseda hetke ajel.

Meie advokaatidel on lisaks kogemusele ka vajalikud isikuomadused, et selgitada esmalt välja, mida klient tegelikult vajab, ning anda seejärel asjatundlikku nõu. Vajadusel julgustame klienti tegema ka raskeid otsuseid. Kohtumenetlused perekonnaõiguslikes vaidlustes võivad olla äärmiselt pikad ja koormavad, mistõttu proovime võimalusel aidata pooltel jõuda rahumeelse kohtuvälise lahenduseni. Kui selliselt klienti rahuldava tulemuseni ei jõuta, oleme valmis kaitsma enda kliendi huve ka pikas ja raskes kohtumenetluses.

Perekonnaõigusega seonduvalt osutame õigusabi muu hulgas järgmistes valdkondades:

  • Abielu, kooselu või mõne muu mittetraditsioonilise partnerluse sõlmimine ja lahutamine või lõpetamine
  • Varasuhete valik ja vara jagamine
  • Lahutatud abikaasa või lapse ülalpidamine (elatis)
  • Vanemate õigused ja kohustused lapse osas, seehulgas hooldusõiguse teostamine ja lapsega suhtlemise korraldamine
  • Pärimine

 

 

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel