Tegevusvaldkonnad

Kindlustusvaidlused

Kas kindlustus pakub õnnetuse järgselt oodatust väiksemat summat või keeldub maksmisest sootuks? Võta meiega ühendust ning seame õigluse jalule, ja teeme seda teatud juhtudel ka tulemustasu eest!

Meie poolt osutatavad teenused:

  • kindlustuslepingute tingimuste analüüs ja kehtivuse hindamine;
  • kahjujuhtumite sisuline analüüs ja tegevuskava koostamine;
  • kahjunõuete koostamine ja suhtlemine kindlustusandjaga;
  • kindlustusandja otsuste vaidlustamine;
  • esindamine nii kohtuvälises- kui ka kohtumenetluses.

Meie poolt eelistatud valdkonnad:

  • tööõnnetused;
  • liiklusõnnetused;
  • vargused, vara rikkumine, vara hävimine;
  • muud kindlustusega kaetud õnnetused;
  • ravivead.

Ära lase kindlustusfirmal ennast koorida!

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel