Tegevusvaldkonnad

Muu

Tänapäeva infoühiskond ja kiirelt arenev tehnoloogia tingib uute õigusharude ja regulatsioonide vajaduse. Seepärast ei piirdu ka meie ambitsioon ega kogemus üksnes klassikaliste tegevusvaldkondadega. Me näeme uutes väljakutsetes alati võimalust pakkuda innovatiivseid lahendusi ja kasvada kliendilähedaseks. Samas peame oluliseks, et Teil oleks kõige värskem teadmine kaasajastatud regulatsioonidest. Näiteks isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) valguses viivad meie advokaadid läbi erinevaid koolitusi uute nõuete ja kohustuste tutvustamiseks, muudavad või koostavad vajalikke dokumente ja annavad nõu riskide ennetamiseks. Ühtlasi nõustame Teid krüptoraha tehingute ja investeeringute maksustamisküsimustes ja esindame rahapesu andmebüroos vajalike tegevuslubade taotlemisel. Klassikaliste tegevusvaldkondade osas tegeleme igapäevaselt lisaks ka haldus- ja väärteomenetlusega, sh esindame kliente nii kohtueelses kui kohtumenetluses. Omame pikaaegset kogemust erinevate ametite ja asutustega suhtlemisel ning seetõttu usume, et suudame astuda vajalikud sammud ja võtta kasutusele tarvilikud meetmed sõltumata Teie probleemi eripärast. Enim meeldivad meile aga uued väljakutsed. 

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel