Tegevusvaldkonnad

Maksud

Osutame mitmekülgset õigusabi maksuõiguslikes küsimustes nii ettevõtjatele kui ka eraisikutele ja teeme seda täie pühendumusega igas menetlusetapis. Maksuriskide haldamine annab igale ettevõtjale olulise konkurentsieelise. Meie eksperdid hindavad ennetavalt Teie ettevõtte maksuriske, aitavad valida sobivat maksustrateegiat ning pakuvad võimalusi maksude optimeerimiseks. Kui olete ennetava tegevusega juba hiljaks jäänud, siis anname endast maksimumi, et selline eksimus ei hävitaks Teie elutööd ega tooks kaasa pankrotti. Selle raames abistame Teid vajalike dokumentide koostamisel ning esindame Teid nii Maksu- ja Tolliametis kui ka kohtus. Meie advokaadid omavad teadmisi ja kogemust Teie edukaks esindamiseks maksumenetluses ja selle järgses halduskohtumenetluses ning samuti ka võimalikus väärteo- või kriminaalmenetluses.

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel