Tegevusvaldkonnad

Kinnisvara

Kinnisvara varjatud puudusega seonduvad vaidlused näivad praktikas olevat ühed enimlevinud. Varjatud puudus tähendab kinnisasjal esinevat viga, mida ei saa lihtsalt peale vaatamise abil tuvastada. Varjatud puudus on näiteks tapeedi alla peidetud hallitus, sest lihtsalt seinale vaatamisel ei ole võimalik tapeedist läbi näha. Varjatud puuduseks loetakse ka viga, mille tuvastamiseks on vaja mingit sorti eriteadmisi (nt ehituse või kinnisvara vallas). Näiteks kohtupraktikas on käsitletud varjatud puudusena kasutuskõlbmatut ahju, millele oli ostja enne korteri ostmist peale vaadanud. Seda seetõttu, et ilma eriteadmisteta, ei ole võimalik ahjule peale vaadates aru saada, et tegu on amortiseerinud ahjuga. Märkimist väärib, et ostjal ei ole kunagi kohustust kinnisasjalt ise puudusi otsida või eksperdilt arvamust küsida. Seega on mistahes hiljem ilmnenud puudus üldreeglina alati müüja vastutusalas. Kahe aasta jooksul peale kinnisasja müüki eeldatakse, et müüja vastutab puuduse eest. Seetõttu on müüja huvides alati kõikvõimalikud kinnisasja puudused lepingus selgelt välja tuua.

 

Praktikas võib varjatud puudustest tekkinud vaidluste lahendamine olla keerukas. Müüja ja ostja huvid varjatud puuduste olukorras on vastandlikud. Lahenduse leidmisel on alati määrav müüja ja ostja omavaheline koostöö. Vahel juhtub näiteks, et müüja ei soovi müüdud kinnisasjast enam mitte midagi kuulda ja teatab ostjale, et puuduste kõrvaldamine on ostja probleem. Sel juhul on müüjaga kokkuleppele jõudmine arusaadavalt keerulisem. Teistel juhtudel, võivad müüja ja ostja olla eri meelt selles osas, mis täpselt kuulub varjatud puuduse alla. Igal juhul, saame sellistes olukordades aidata kaasa (võimalusel kohtuvälisele) lahenduse leidmisele. Professionaalse esindaja kaasamine üksi võib kaasa tuua läbirääkimiste protsessi olulise kiirenemise.

 

Loomulikult tegeleme ka muude levinud kinnisvaraga seonduvate vaidluste lahendamisega, näiteks kaasomandi lõpetamine või nõuete esitamine omandiõiguse rikkumiseks (nt olukorras, kus naaber pargib sageli valele parkimiskohale). Meie advokaatidel on märkimisväärne ja mitmekülgne kogemus kõikvõimalikes kinnisasjadega seonduvates vaidlustes. Saame Teile mistahes vaidluse korral kindlasti abiks olla. Üksikasjade arutamiseks võtke julgesti ühendust.

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel