Tegevusvaldkonnad

Ehitus ja planeerimine

Meie advokaadid nõustavad kliente kõikides kinnisasju, ehitust ja planeerimist puudutavates küsimustes. Meie teame, et suhtlus kohaliku omavalitsuse, ebamõistlikult nõudliku naabri või Teie kinnisasja kasutava puuküürnikuga võib osutuda kontimurdvaks. Teeme seda meeleldi Teie eest ja aitame klienti kõikides küsimustes, mis puudutavad kinnisvara arendamist, erinevaid planeeringuid, ehitus- ja kasutuslubasid ja töövõtulepingutest tekkinud nõudeid. Nõustame kliente ka kinnisasjade omandamisel, jagamisel ja võõrandamisel, piiratud asjaõigustega koormamisel ja ebaõigete kinnistusraamatu kannete parandamise nõudmisel.

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel