Professionaalne CV

Toomas Kõiv

Valik tehtud töödest:

 
  • Mitmete juriidiliste ja ka füüsiliste isikute edukas esindamine Riigikohtus nii tsiviil- kui ka kriminaalasjades.
  • Arvukate investeerimisettevõtete nõustamine seonduvalt kapitali paigutamisega ning riskide hajutamisega.
  • Avaliku- ja ka erasektori esindajate nõustamine mahukates maksuvaidlustes. 
  • Mitmete välisettevõtete nõustamine konkurentsiõiguse alastes küsimustes ning ettevõtete Eesti turule toomisel.
  • Mitmete kinnisvaraarendajate nõustamine ehitustehnilistes küsimustes ning suhtlemisel Riigi ja kohaliku omavalitsusega.
  • Arvukate äriühingute nõustamine äriühingu juhtimist puudutavates küsimustes, sh ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel.
  • Tööandjate ja töötajate edukas esindamine arvukates töövaidlustes, sealhulgas kohtuväliste lahenduste otsimisel.
  • Suurte tootmisettevõtete nõustamine kapitali kaasamist ning autoriõigusi puudutavates küsimustes.
  • Arvukate võlausaldajate nõustamine ja esindamine pankrotimenetlustes.
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 17:00