Teemaksutagastus

Taotle Saksamaalt enammakstud teemaksu tagastamist

USALDUSVÄÄRSED PARTNERID   /   LIHTNE PROTSESS

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges ja kapitalifond TransAtlantis on teinud edukat koostööd juba ligi 200 Eesti vedajaga. 

Mis teemaksutagastus?

Euroopa Liidu kõrgeima kohtu 28. oktoobri 2020 otsuse kohaselt on Saksamaa Liitvabariik nõudnud vedajatelt Saksamaa maanteede kasutamise eest liiga kõrget teemaksu. Teemaksu ulatuse määramisel tuleb EL liikmesriikidel arvestada kindlate kriteeriumitega, mis on ette nähtud EL direktiividega. Saksamaa on nimetatud kriteeriumeid valesti tõlgendanud ning ebaseaduslikult arvestanud teemaksu ulatuse määramisel ka kulusid, mis seonduvad liiklusjärelevalvega.

Mida see tähendab?

 

Kõigil vedajatel, kes on Saksamaal tasunud teemaksu perioodil 2017 kuni 2020, on õigus enammakstud summa tagastamisele. Esmasel hinnangul jääb tagastatav summa vahemikku 4% kuni 7% makstud teemaksust. 

 

Kuidas oma nõue maksma panna?

 

Advokaadibüroo Lepmets & Nõges teeb koostööd kapitalifondiga TransAtlantis, keda esindab juhtiv rahvusvaheline advokaadibüroo Lieff Cabraser Heimann & Bernstein, LLP (edaspidi LCHB). Oleme teinud edukat koostööd juba ligi 200 Eesti vedajaga seonduvalt veokikartelli juhtumiga. Sama meeskond esindab Eesti vedajaid ka nõuete maksmapanekul Saksamaa Liitvabariigi vastu. 

 

Millised on tingimused?

 

Andmetöötlustasu 100 eurot (+KM) ettevõtte kohta ning tulemustasu ulatuses:

  • 10% tagastatavalt summalt, kui saavutatakse kohtuväline lahend
  • 30% tagastatavalt summalt, kui raha kättesaamiseks tuleb alustada kohtumenetlust

 

Millised dokumendid tuleb esitada?

 

Ennekõike dokumendid, mis kinnitavad Saksamaal tasutud teemaksu ulatust. Näiteks arved teemaksu kogujalt. 

 

NB! Tagastusnõuded 2017 aasta eest aeguvad käesoleval aastal, mistõttu tuleb need esitada viivitamatult. Selleks vajame tasutud maksude ulatust tõendavaid dokumente kõige hiljemalt 15. detsembriks.

 

 

Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 15:00