Professionaalne CV

Sandra Sepp

 
Valik tehtud töödest:
 • Arvukate klientide nõustamine suuremahulistes tsiviilvaidlustes, nii kohtuväliselt kui ka tsiviilkohtumenetluses.
 • Mitmete ettevõtjate ja eraisikute edukas nõustamine vaidlustes krediidiasutustega.
 • Ettevõtjatele mitmete raamlepingute koostamine, nt üüri-, müügi-, laenu- ja töövõtulepingud.
 • Rahvusvahelistele ettevõtjatele suuremahuliste koostöölepingute, sh frantsiisi- ja agendilepingute koostamine ja olemasolevate lepinguprojektide analüüsimine ning täiendamine nii Ameerika Ühendriikide kui ka Euroopa Liidu liikmesriikide turgudele sisenemiseks.
 • Põllumajandusettevõtja nõustamine seoses toodete eksportimisega väljapoole Euroopa Liidu liikmesriike.
 • Ettevõtjate nõustamine ja tegevuskava koostamine ning elluviimine äriühingute asutamisel ning osa- ja aktsiakapitaliga tehingute tegemisel.
 • Ametiühingute nõustamine seoses kollektiivsete töösuhete ja töötajate õigustega, sh streigiõigusega.
 • Arvukate klientide nõustamine seoses perekonnaõigusega, sh hooldusõigust ja elatist puudutavates küsimustes.
 • Kaitsetaktika kavandamine mitmetes kriminaalmenetlustes, sh korruptsiooni- ja majandusalased süüteod.
 • Mitmete võlgnike, võlausaldajate ning pankrotihaldurite nõustamine maksejõuetusmenetlustes.
 • Juriidiliste arvamuste koostamine ja riskide hindamine seoses Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti poolt esitatud investeeringutoetuste tagasinõuetega.
 • Klientide nõustamine isikuandmete kaitset ja töötlust puudutavates vaidlustes.
 • Klientide nõustamine intellektuaalse omandiga seonduvas, sh kaubamärkidele õiguskaitse saamisel ning õiguskaitse ulatuse küsimustes.
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 17:00