Professionaalne CV

Ott Lepmets

 
Valik tehtud töödest:
 
 • Hasartmängudega tegelevate ettevõtjate nõustamine ja Eesti turule sisenemise kava koostamine.
 • Rahvusvaheliste ettevõttete esindamine ja nõustamine Eesti kohtumenetluses ning sellega seonduvas.
 • Kaitsetaktika planeerimine ja esindamine mitmetes kriminaalasjades, sealhulgas ka kannatanute nõustamine seoses nende õiguste kaitsmise võimalustega.
 • Mitmete klientide nõustamine perekonnaõigusega seonduvates asjades, sealhulgas elatisenõuded.
 • Mitmete klientide nõustamine täitemenetlusalastes küsimustes.
 • Vastulausete esitamine ning edasise tegevuskava koostamine mitmetes väärteomenetlustes.
 • Mitmesuguste lepingute koostamine ning ülevaatamine ettevõtjatele ja eraisikutele, sealhulgas müügilepingud, töövõtulepingud, käsunduslepingud, töölepingud, laenulepingud, rendi- ja üürilepingud.
 • Üürileandjate ja üürnike nõustamine üürilepingute sõlmimisel, ennetähtaegsel lõpetamisel ja ruumide valduse ülevõtmisel, sealhulgas ka üürilepingute koostamine ning ülevaatamine.
 • Ettevõtete ja eraisikute nõustamine ning esindamine vaidemenetluses ja halduskohtumenetluses.
 • Klientide esindamine sotsiaalhoolekannet puudutavates vaidlustes.
 • Tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes, sealhulgas kohtuväliste lahenduste otsimine.
 • Mitmete MTÜ-de ja äriühingute asutamine, sealhulgas põhikirjade koostamine ning vajadustele vastavaks korrigeerimine.
 • Ehitusettevõtjate ja kinnisvara ostjate esindamine ehituskvaliteediga seotud vaidlustes.
 • Välismaal elavate eraisikute esindamine ja huvide kaitse Eestis toimuvas kohtumenetluses.
 • Isikuandmete kaitset ja töötlust puudutavad vaidlused.
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 17:00