Professionaalne CV

Kristjan Nõges

 
Valik tehtud töödest:
 
 • Eesti Vabariigi (kohaliku omavalitsuse kaudu) nõustamine kassatsioonimenetluses Riigikohtus seoses karistusõigusliku konfiskeerimisega pankrotimenetluses.
 • Suurte kommertspankade nõustamine ning menetlusdokumentide koostamine apellatsioonimenetluses seoses juhatuse liikme tekitatud kahju hüvitamise nõuetega.
 • Eraõigusliku investeerimisettevõtte nõustamine väga mahukas vaidluses seoses väärtpaberite pandiõiguse realiseerimisega kommertspankade poolt. 
 • Klientide edukas esindamine mitmetes mahukates väärteoasjades.
 • Klientide edukas esindamine arvukates kriminaalasjades. Samuti ka mitmete kannatanute nõustamine ja esindamine seoses nende õiguste kaitsmisega kriminaalmenetluses.
 • Kinnisvaraarendajate nõustamine projektide kavandamises ja omandamises, sealhulgas vajaliku lepingubaasi koostamine.
 • Üürileandjate nõustamine ja esindamine üürilepingute sõlmimisel, ennetähtaegsel lõpetamisel ja ruumide valduse ülevõtmisel, sealhulgas üürileandja kinnipidamisõiguse teostamisel.
 • Üürileandjate ja üürnike nõustamine ja esindamine üüriobjekti ehituse, parendamise ja remondiga seotud vaidlustes.
 • Ehitusettevõtjate ja ehitusmaterjalide müüjate nõustamine ja esindamine vaidlustes, mis puudutavad teostatud ehitustööde kvaliteeti.
 • Mitmete tööandjate ja töötajate esindamine töövaidlustes, sealhulgas kohtuväliste lahenduste otsimises.
 • Eesti suurima ilutulestikumüüja- ja importija nõustamine vaidlustes Tehnilise Järelvalve Ametiga.
 • Isikuandmete kaitset ja töötlust puudutavate vaidluste lahendamine ning vastavasisuline klientide nõustamine.
 • Arvukate lepinguprojektide koostamine ning olemasolevate lepingute analüüsimine ja täiendamine nii füüsilistele- kui ka juriidilistele isikutele.
Toetame ja nõustame sind kogu protsessi vältel
Kontor
Meistri 12, 13517 Tallinn
Telefoninumber +372 655 5559
Kokkuleppe välised ajad E - R 10:00 - 17:00