Jurist vs. advokaat 

Advokaat on riiklikult tunnustatud, kõrgharitud ja kvaliteedinõuetele vastav professionaal, kes töötab advokaadibüroos. Juristiks võib nimetada end sisuliselt igaüks ning anda nt õigusbüroo kaudu õigusnõu. Põhiline vahe advokaadi ja juristi vahel on kvaliteedis, õigusnõu korrektsuses ja kutsetagatistes. Advokaat on riiklikult kontrollitud haridusnõudega kutsenimetus. Advokaadi isikule, tööle ja õigusteadmistele teostatakse järelevalvet ning veendutakse isiku pädevuses. Kui isik ei vasta enam advokaadile seatavatele kõrgetele nõuetele, siis advokatuur viskab advokaadi kutseorganist välja ning isik kaotab õiguse ennast nimetada advokaadiks. Advokatuurist välja heidetud advokaadid võivad juristina siiski edasi tegutseda, kuna juristi amet ei ole reguleeritud ning juristidele ei teostata kvaliteedikontrolli (nt Robert Sarv jätkab tööd juristina peale advokatuurist välja heitmist).

Mis vahe on juristil ja advokaadil?

Advokaatidele on seatud riiklikult kõrged standardid. Advokaatidel peab olema magistrikraad ning enne kutsenimetuse saamist tuleb positiivselt läbida 3-tasemeline eksam. Advokaadid peavad end pidevalt täiendama ning olema kursis kõige uuemate põhimõtetega õiguses. Advokaatidele teostab järelevalvet nii advokaadibüroo kui ka Eesti advokatuur. Advokaatidele kohaldub kutsekindlustus, et kliendid saaksid olla kindlad, et mistahes juhul nende kahjud hüvitatakse. Advokaat vastutab kliendi ees ka oma isikliku varaga. Advokaat riskib ebakvaliteetse nõu andmisel või muu rikkumisega advokaadi kutsest ilma jäämisega ja isiklikult kahju hüvitamisega. Seega on advokaat vägagi motiveeritud andma alati parimat õigusnõu. Lisaks peavad advokaadid oma tegevuses järgima eetikakoodeksit. Eetikakoodeksi järgimine on kohustuslik. Näiteks tuleneb eetikakoodeksist advokaadile kohustus seada kliendi huvid kõrgemale oma isiklikest huvidest. Kõikide eeltoodud nõuete ja asjaolude koosmõjul saab klient olla kindel, et advokaat on igati pädev ja advokaadi õigusnõu on professionaalne ning kvaliteetne.

Jurist seevastu ei pea olema õigust õppinudki. Juristil ei pea olema isegi kõrgharidust. Juristiks saab end nimetada igaüks. Juristi töö üle ei teostata riiklikku kontrolli ning juristidel ei ole kohustust olla kursis muudatustega õigusmaastikul. Jurist ei vastuta enamasti kliendi ees oma isikliku varaga. Jurist ei saa kaotada oma ametinimetust, kuivõrd tegemist ei ole kaitstud ametinimetusega. Juristile ei kohaldu mistahes reeglid või eetikakoodeksid, mis tema töö sisu, käitumist või muud tegevust suunaksid. Seetõttu ei pruugi juristi poolt antud õigusnõu olla kvaliteetne või isegi mitte korrektne. 

Millal valida advokaat?

Advokaati on mõistlik valida ennast esindama või nõustama siis, kui kaalul on olulised õigused, varad või on vaja olla kindel, et saadud õigusnõu on korrektne. Näiteks ettevõtete dokumentatsioon, kohtuvaidlused, isiklikud õigused, kriminaalmenetlus jm. Advokaadi teenust kasutades saab klient kindel olla, et tegemist on parima ja kvaliteetse õigusnõuga, valides hea advokaadibüroo. Juristide kasutamine on loogiline lihtsamates küsimustes. Näiteks riigiga suhtlemise bürokraatias, kus tavainimesele võivad juriidilised dokumendid tunduda keerulised. Samuti ka väiksemates õigusabi küsimustes, kus tavainimene ei pruugi tunda süsteemi ning soovib asjaga tegelevalt isikult küsida soovitusi või tutvustavat sissejuhatust valdkonda.  

Advokaadiga suhtlus on kaitstud konfidentsiaalsusega

Advokaadiga suhtlus on alati konfidentsiaalne ning kaitstud. See on kaitstud nii kolmandate isikute kui ka riigi eest. Näiteks kui isiku suhtes toimetatakse kriminaalmenetlust ja tema kodu otsitakse läbi, siis advokaadiga suhtlust ei või uurijad vaadata või kaasa võtta. Samuti on kaitstud ka advokaatidega telefonikõnede pealt kuulamine.

Viimasel ajal on suurenenud advokaadibüroode läbiotsimine. See võib tekitada kliendile küsimuse, kas konfidentsiaalsus on reaalselt kaitstud. Advokatuur seisab aktiivsel selle eest, et advokaadibüroodes oleks tagatud konfidentsiaalsuse kaitse. Iga advokaadibüroo läbiotsimisel on kõrval advokatuuri esindaja, et tagada maksimaalne saladuse kaitse ja korrektne tegutsemine. Kuigi viimastel aastatel meedias kajastatu võib jätte vastupidise mulje, siis reaalselt on tegemist väga erandlike olukordadega ning konfidentsiaalsus on tagatud kõrgel tasemel.

Advokaadi vs. juristi tunnitasu

Advokaatide tunnitasu on enamasti natukene kõrgem juristide tunnihinnast. Vastav vahe võib olla umbes 20%. Lihtsamates ja väiksemates küsimustes on mõistlik hoida raha kokku ning valida juristi teenus. Olulisemates ja suuremates vaidlustes võib 20% hinnavahe lõppkokkuvõttes palju rohkem maksma minna, kui odavam õigusnõu ei ole adekvaatne. Ebakvaliteetse õigusabi järgi toimides võite endalegi teadmata vastutada hiljem kahju eest, mida eos ei soovitud tekitada. Halvemal juhul võib järgneda isegi kriminaalõiguslik vastutus. Seega ei pruugi natukene soodsam hind end väärt olla, kui teenus ei ole kvaliteetne ning kontrollitud. Turul on ka kvaliteetset ja kõrgetasemelist teenust pakkuvaid juriste. Nende äratundmine on pea võimatu tavakliendi jaoks, kuivõrd iga õigusbüroo reklaamib end vastavalt. Advokaadibüroode puhul on kvaliteedikontroll ja järelevalve riiklikult teostatud. Seetõttu saab klient kindel olla advokaadibüroo ja advokaadi kvaliteedis.